RESIDO Paweł Kaczmarek

ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

tel. 508 920 942

nieruchomosci@resido.pl

Biuro rzeczoznawcy majątkowego w Łodzi 

 

Podane przez Panią/Pana dane osobowe, w trakcie kontaktu z firmą RESIDO będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzieleniu Pani/Panu odpowiedzi. Administratorem danych osobowych jest: RESIDO Paweł Kaczmarek ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź tel.: 508 920 942 nieruchomosci@resido.pl . Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. RESIDO nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest niezbędne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.